Mijn winkelwagen

Winkelwagen € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Privacyverklaring Embrace Bijoux

Embrace Bijoux doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We gaan hier zorgvuldig mee om, behandelen deze vertrouwelijk en zorgen dat deze goed beveiligd zijn.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verzamelen, en hoe we deze gegevens gebruiken. Het gaat hierbij om de gegevens die we via deze website verzamalen en gegevens die buiten de website om verzameld worden (bijvoorbeeld als je via e-mail contact opneemt).

Embrace Bijoux is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgevens aan het einde van ons privacy beleid.

Deze privacyverkling is voor het laatst gewijzigd op 16-05-2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Embrace Bijoux verwerkt jouw persoonsgegvens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Dit zijn gegevens die wij nodig hebben om een bestelling te kunnen verwerken en verzenden.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresggevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens kan gevolgen hebben voor je gebruik van onze diensten. Wij kunnen deze dan mogelijk niet uitvoeren.

Gegevens die wij gebruiken om met je te kunnen chatten en om bezoeken op onze website te analyseren met als doel de website en onze dienstverlening te verbeteren.

 • IP-adres
 • Gegevens over het apparaat waarmee je onze website bezoekt
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 Zie de paragraaf over cookies om te zien welke cookies wij opslaan en hoe je hier bezwaar tegen kunt maken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@embracebijoux.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Embrace Bijoux verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren (grondslag: overeenkomst)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag: overeenkomst)
 • Jouw order te verzenden (grondslag: overeenkomst)
 • Het afhandelen van jouw betaling (grondslag: overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (grondslag: gerechtvaardigd belang (klanten) of toestemming)
 • Embrace Bijoux verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (grondslag: wettelijke verplichting). 

Geautomatiseerde besluitvorming

Embrace Bijoux neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Embrace Bijoux) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Embrace Bijoux verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Embrace Bijoux blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Embrace Bijoux gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Embrace Bijoux gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te verbeteren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld social media bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics (Analytische cookie die websitebezoek meet, bewaartermijn 26 maanden)
 • Zendesk (Chatfunctie en opname surfgedrag, bewaartermijn 1 jaar)
 • Facebook
 • Pinterest

Bekijk onze cookieverklaring voor een overzicht van alle cookies en hun bewaartermijnen. Je kunt hier ook je eigen voorkeuren aanpassen m.b.t. het accepteren van cookies. 

De data die verzameld worden door deze cookies is anoniem en niet te herleiden naar een persoon. Data is wel terug te leiden naar een IP-adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Embrace Bijoux en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@embracebijoux.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek.
Embrace Bijoux wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Embrace Bijoux neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@embracebijoux.nl

Contactgegevens

Embrace Bijoux

Gasthuisring 21B

5041 DP  TILBURG

Nederland

info@embracebijoux.nl

T  0031 - (0)651009021

 

Contactpersoon voor privacyzaken

M. Martens